درباره ما

🔰 از انتخابتان خرسندیم، لازم است بدانید... مجموعه آموزشی شصت و هفت از سال 1395 با تکیه بر باور و دانش خود و همگام با ابزارهای جهانی در عرصه آموزشی و کنکوری پا به این عرصه گذاشته است. 

🔰 ما در شصت و هفت اعتماد و احترام شما را سرلوحه کارمان قرار داده و میکوشیم تا اثبات کنیم که می توانیم. 

🔰 هدف ما ارائه راهکارها و ابزارهایی متفاوت و کارآمد برای موفقیت شما در عرصه های علمی بوده و خواهد بود. 

🔰 با توجه به نیاز جامعه امروز تلاش می کنیم تا بهترین ها را برای شما فراهیم کنیم، بی شک ماه عسل سال ها تلاش و آزمون خطاهای ما ایجاد مجموعه ای پر قدرت متشکل از بهترین مشاوران تحصیلی و کنکوری، مشاوران پشتیبان، مشاوران تغذیه بهمراه تکنولوژی هوش مصنوعی برای اثربخشی در عملکرد علمی شما بوده و همچنان می کوشیم تا ابزارهای جدید افزوده تا بتوانیم جوابگوی اعتماد جامع هدف خود باشیم. 

🔰 لطفا پر غرور کنارمان باستید که این آغاز راه ماست. کریم نقی لو